Research Article
BibTex RIS Cite

AISI 1040 ve AISI 4140 Çeliklerinin Dinamik Sürtünme Katsayısının Deneysel İncelenmesi

Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 19 - 24, 14.02.2024

Abstract

Çeşitli mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılan AISI 1040 ve AISI 4140 çeliklerinin sürtünme davranışlarının detaylı bir şekilde incelenmesi, makinelerin performansını artırmak ve dayanıklılıklarını optimize etmek açısından önemlidir. Bu çalışmada, kayma sürtünmesi ve çelik malzemelerin dinamik sürtünme katsayılarını etkileyen faktörlerin literatür taraması yapılarak, AISI1040 ve AISI4140 çelikleri üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmaların sonuçları değerlendirilmiştir. Çeşitli deney koşullarında elde edilen verilere dayanarak, temas yükü, kayma hızı, kayma süresi ve yüzey pürüzlülüğü gibi faktörlerin çeliklerin sürtünme katsayıları üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde incelenmiştir.

References

 • Karamış M. B. ve Selçuk B. (1993). Analysis of The Friction Behaviour of Bolted Joints, Wear, Vol. 166, 73 -83.
 • Tanaka K. & Kusumi T. (1998). Elastics Contact and Friction Between Sliders and Circumferentially Textured Disks, Journal of Tribology, V120, 28 -34
 • Espinosa, HD. Patenella, AJ. Fischer, M. (2000). Dynamic Friction Measurement at Sliding Velocities Representative of High Speed Machining Processes, Journal of Tribology-Transactions of the Asme, Volume 122, Issue 4, 834 -848
 • Rajagopalan S. & Prakash V. (2001). An Experimental Method to Study High Speed Sliding Characteristics During Forward and Reverse Slip, Wear, Vol. 249 Issue. 8 687 -701
 • Özdemir U. Erten M. (2004). Plazma Nitrürlemenin Sert Metal Plaketlerde Sürtünme Katsayısına Etkisi, Havacılık ve Uzay teknolojileri dergisi, cilt1, sayı 3, 29 -38
 • Philippon S. Sutterb G. & Molinarib A. (2004). An Experimental Study of Friction at High Sliding Velocities Wear, Volume 257, 777 -784
 • Chowdhury M. A.& Nuruzzaman D. M. (2013). Experimental investigation on friction and wear properties of different steel materials. Tribology in Industry, 35(1), 42.
 • Balyalı H. A. (2015). Metalik malzemelerin bilyalı dövme uygulaması sonrası tribolojik davranışının deneysel olarak incelenmesi.
 • Demir M. E., Çelik Y. H., & Kılıçkap E. (2019). Cam ve karbon elyaf takviyeli kompozitlerde elyaf cinsinin, yükün, kayma hızı ve mesafesinin abrazif aşınmaya etkisi. Politeknik dergisi, 22(4), 811-817.
 • Er Ü. (2011). 15B35H Borlu çeliğinin kuru kayma koşullarında sürtünme ve aşınma davranışının incelenmesi. Journal of Science and Technology of Dumlupınar University, (025), 75-82.
 • Ünal H., Yetkin S. H. & Poyraz B. (2015). Bronz katkılı poli-tetra-flor-etilen (ptfe) kompozitlerin paslanmaz çelik malzemeye karşı aşınma ve sürtünme davranışları. Journal of Science and Technology of Dumlupınar University, (034), 87-98.
 • Canbaz M. (2023). AISI 2205 Dubleks Paslanmaz Çelik Malzemelerin Farklı Ortamlarda Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 83s. Karabük

EXPERIMENTAL INVESTIGATİON OF DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT OF AISI 1040 AND AISI 4140 STEELS

Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 19 - 24, 14.02.2024

Abstract

A detailed study of the frictional behaviour of AISI 1040 and AISI 4140 steels, which are widely used in various engineering applications, is important for improving the performance of machines and optimising their durability. In this study, the factors affecting sliding friction and dynamic friction coefficients of steel materials are reviewed in the literature and the results of experimental studies on AISI 1040 and AISI 4140 steels are evaluated. Based on the data obtained under various experimental conditions, the effects of factors such as contact load, sliding speed, sliding time and surface roughness on the friction coefficients of steels are analysed in detail.

References

 • Karamış M. B. ve Selçuk B. (1993). Analysis of The Friction Behaviour of Bolted Joints, Wear, Vol. 166, 73 -83.
 • Tanaka K. & Kusumi T. (1998). Elastics Contact and Friction Between Sliders and Circumferentially Textured Disks, Journal of Tribology, V120, 28 -34
 • Espinosa, HD. Patenella, AJ. Fischer, M. (2000). Dynamic Friction Measurement at Sliding Velocities Representative of High Speed Machining Processes, Journal of Tribology-Transactions of the Asme, Volume 122, Issue 4, 834 -848
 • Rajagopalan S. & Prakash V. (2001). An Experimental Method to Study High Speed Sliding Characteristics During Forward and Reverse Slip, Wear, Vol. 249 Issue. 8 687 -701
 • Özdemir U. Erten M. (2004). Plazma Nitrürlemenin Sert Metal Plaketlerde Sürtünme Katsayısına Etkisi, Havacılık ve Uzay teknolojileri dergisi, cilt1, sayı 3, 29 -38
 • Philippon S. Sutterb G. & Molinarib A. (2004). An Experimental Study of Friction at High Sliding Velocities Wear, Volume 257, 777 -784
 • Chowdhury M. A.& Nuruzzaman D. M. (2013). Experimental investigation on friction and wear properties of different steel materials. Tribology in Industry, 35(1), 42.
 • Balyalı H. A. (2015). Metalik malzemelerin bilyalı dövme uygulaması sonrası tribolojik davranışının deneysel olarak incelenmesi.
 • Demir M. E., Çelik Y. H., & Kılıçkap E. (2019). Cam ve karbon elyaf takviyeli kompozitlerde elyaf cinsinin, yükün, kayma hızı ve mesafesinin abrazif aşınmaya etkisi. Politeknik dergisi, 22(4), 811-817.
 • Er Ü. (2011). 15B35H Borlu çeliğinin kuru kayma koşullarında sürtünme ve aşınma davranışının incelenmesi. Journal of Science and Technology of Dumlupınar University, (025), 75-82.
 • Ünal H., Yetkin S. H. & Poyraz B. (2015). Bronz katkılı poli-tetra-flor-etilen (ptfe) kompozitlerin paslanmaz çelik malzemeye karşı aşınma ve sürtünme davranışları. Journal of Science and Technology of Dumlupınar University, (034), 87-98.
 • Canbaz M. (2023). AISI 2205 Dubleks Paslanmaz Çelik Malzemelerin Farklı Ortamlarda Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 83s. Karabük
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Materials Engineering (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Netice Duman 0000-0002-9926-8511

Burhan Selçuk 0000-0001-5617-8674

Early Pub Date February 19, 2024
Publication Date February 14, 2024
Submission Date December 11, 2023
Acceptance Date December 27, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Duman, N., & Selçuk, B. (2024). AISI 1040 ve AISI 4140 Çeliklerinin Dinamik Sürtünme Katsayısının Deneysel İncelenmesi. Teknik Meslek Yüksekokulları Akademik Araştırma Dergisi, 2(2), 19-24.